Hallitus

Hallitus

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen velvollisuus on huolehtia hallinnosta, kiinteistön ja rakennusten hoidosta ja muusta toiminnasta. Hallitus järjestää myös taloyhtiön talouden valvonnan ja varmistaa, että osakkaat ja asukkaat saavat taloyhtiössä riittävästi tietoa.

Vastuuta ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä taloyhtiön hallituksen ei kuulu eikä tarvitse olla kiinteistönpidon tai omaisuuden hoidon asiantuntija. Niitä asioita hoitavat ammattilaiset, kuten isännöitsijä, urakoitsijat, suunnittelijat ja arkkitehdit.

 

Käytännön hallitustyö

Hallituksessa tulee ajatella pitkäjänteisesti ja katsoa taloyhtiön tilaa vähintään viiden vuoden päähän. Hallituksen jäsen edustaa kaikkia taloyhtiön osakkaita, joten hän voi joutua toimimaan myös oman henkilökohtaisen etunsa vastaisesti.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

  • päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta, kokouksessa käsiteltävistä asioista ja niiden valmisteluista.
  • valita isännöintiyritys ja tehdä sen kanssa sopimus taloyhtiön johtamisesta ja hallinnon hoitamisesta.
  • varmistaa, että isännöinnillä on riittävästi aikaa ja osaamista taloyhtiön johtamiseen.
  • valvoa ja seurata taloutta.
  • varmistaa, että taloyhtiön johtaminen ja hallinto on isännöintisopimuksen mukaista.
  • vastata siitä, että osakkaille ja asukkaille jaetaan riittävästi tietoa.