Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus

Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan tulee ilmoittaa kirjallisesti etukäteen taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle huoneistossa tehtävistä muutos- ja kunnossapitotöistä, jotka voivat aiheuttaa haittaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkaan huoneiston käyttämiseen.

Luvanvaraista työtä ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä

Osa töistä vaatii taloyhtiön luvan. Töitä ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä.

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen sille asetettuja ehtoja. Osakkeenomistaja vastaa siitä, että työ toteutetaan huolellisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen, riippumatta siitä käyttääkö taloyhtiö valvontaoikeuttaan. Taloyhtiön suorittama valvonta ei siirrä vastuita työn asianmukaisesta toteuttamisesta taloyhtiölle miltään osin.

Pienemmät kunnostus- tai muutostyöt eivät ole luvanvaraisia

Osakkeenomistajalla on lähtökohtaisesti oikeus tehdä sellaisia kunnossapito- ja muutostöitä hallitsemaansa huoneistoon, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapureille tai rakennuksille. Mm. maalaus, tapetointi ja vähäiset kaappien kiinnitykset eivät vaadi luvan hakemista.

Laajemmissa hankkeissa otathan yhteyttä omaan isännöitsijääsi.