Häiriöilmoitus

Häiriöilmoitus

YÖRAUHA

Monissa taloyhtiöissä on järjestyssääntöihin yörauhan ajaksi klo 23:00-07:00. Häiritsevä musiikin soittaminen, kodinkoneiden käyttäminen ja muu äänekäs toiminta on kielletty yörauhan aikana.  

Häiriöilmoituksen tekeminen on joskus ainoa vaihtoehto naapurirauhan palauttamiseksi. Häiriötä aiheuttaneen naapurin kanssa kannattaa kuitenkin ensin yrittää keskustella asiasta, sillä on mahdollista ettei hän ole ymmärtänyt aiheuttaneensa toiminnallaan taloyhtiön järjestyssääntöjä rikkovaa häiriötä. 

Mikäli asukas havaitsee talossa sellaista häiriötä, jota ei voida pitää normaalista asumisesta aiheutuvana ja joka on taloyhtiön järjestyssääntöjen vastaista, tulee siitä tehdä kirjallinen ilmoitus isännöitsijälle. Ilmoituksessa tulee selvitä häiriön laatu, ajankohta ja mistä asunnosta häiriö on mahdollisesti lähtöisin. Häiriöilmoituksen tekijän nimeä ei paljasteta häiriön aiheuttajalle. Yöaikaan kannattaa soittaa suoraan poliisille, joka tulee tarvittaessa rauhoittamaan tilanteen.